Відповідь на претензію – це документ, в якому особа, яка отримала претензію, пояснює причини порушення зобов’язання, у разі якщо дійсно мало місце таке порушення, або спростовує докази та обґрунтовує безпідставність вимог, які були зазначені в претензії.
Іншими словами у відповіді на претензію потрібно дати чітку відповідь чи згодні Ви з вимогами, які зазначені в претензії чи ні.

Що потрібно зробити перед тим, як приступити до складання відповіді на претензію?


Важливо уважно ознайомитися зі змістом претензії.
Перевірити чи надані докази відповідають дійсності.
Перевірити в претензії всі посилання на норми законодавства. Чи відповідають вони діючому законодавству.
Відповідно до ч. 7, Господарського кодексу України при розгляді претензії сторони у разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

На що потрібно звернути увагу при складанні відповіді на претензію?

У разі, якщо Ви повністю або частково згодні з вимогами, зазначеними в претензії, потрібно надати інформацію про порядок та строки задоволення вимог. Так, якщо предметом вимоги в претензії є заборгованість, то Ви можете запропонувати кредитору реструктуризацію боргу зі своїм індивідуальним графіком погашення заборгованості.
У разі, якщо Ви не згодні з вимогами, зазначеними в претензії, Ви повинні чітко висловити свою позицію та підкріпити її доказами.
В цьому разі разом із відповіддю на претензію потрібно надіслати оригінали доказів, які були надані разом із претензією.

Який строк надання відповіді на претензію?

Відповідно до ч. 6. Господарського кодексу України претензія підлягає розгляду в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено цим Кодексом або іншими законодавчими актами, Обґрунтовані вимоги заявника одержувач претензії зобов'язаний задовольнити.

В якому вигляді надається відповідь на претензію?

Про результати розгляду претензії заявник має бути повідомлений письмово. Відповідь на претензію підписується повноважною особою або представником одержувача претензії та надсилається заявникові рекомендованим або цінним листом або вручається йому під розписку.

Відповідальність за ненадання відповіді на претензію

Відповідно до ч.9 Господарського кодексу України у разі порушення встановлених строків розгляду претензії або залишення її без відповіді суд при вирішенні господарського спору стягує в доход держави з винної особи штраф у розмірі, встановленому законом.

Якщо Вам потрібна індивідуальна юридична консультація щодо досудового врегулювання спору з використанням претензійного порядку, звертайтесь за тел.. 099 332 82 92 або задайте питання через онлайн-форму.
Вартість складання відповіді на претензію у господарському спорі орієнтовано складає 1000 грн.
У вартість включено вивчення та аналіз документів (претензії, доказів) та складання відповіді.